KLAUZULA INFORMACYJNA PEŁNA
handel i księgowość.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arkadiusz Biadasiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ARBI Arkadiusz Biadasiewicz, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul.Pałuckiej 39/6, kod pocztowy 54-153 Wrocław, tel. 601303150, adres e-mail: kontakt@aurora.az.pl strona: www.aurora.az.pl , NIP 895-100-60-06 wpisanym do CEIDG


1.      Przyjmowanie zamówień, wystawianie faktur, organizacja dostaw, księgowanie zdarzeń gospodarczych, windykacja

  • Informujemy, że ARBI Arkadiusz Biadasiewicz przetwarza Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

  • Podane przez Panią/Pana dane osobowe w ofercie zakupowej, dokumencie zamówienia, umieszczone na fakturze, dokumencie przewozowym, ewentualnym zgłoszeniu reklamacyjnym oraz umieszczone w zbiorze zaksięgowanych dokumentów, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Pani/Pana zapotrzebowania na otrzymanie oferty, złożenia zamówienia, zakupu towaru, dostawy lub usług będących przedmiotem działalności przedsiębiorstwa oraz spełnieniem wymogów przepisów dotyczących rejestracji zdarzeń gospodarczych (księgowość). Mogą też być przetwarzane w realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - windykacja należności.

  • Postawą prawna jest art.6 ust.1 lit. b RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c RODO - niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO - niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

  • Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy działu handlowego, księgowości oraz firmy - podwykonawcy usług, z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.

  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  • Pani /Pana dane osobowe zawarte w dokumentach papierowych będą przechowywane bezwzględnie przez okres 5 lat od zakończenia bieżącego roku kalendarzowego oraz przechowywane w systemach informatycznych bezterminowo o ile nie skorzysta Pani/Pan z przysługującego prawa do zamazania danych osobowych. W celu zlecenia skasowania danych osobowych po okresie bezwzględnego przechowywania, prosimy o pisemne zlecenie (list, e-mail) - Pani/Pana dane zostaną po tym okresie skasowane.

  • Posiada Pani/Pan dostęp do przesłanych dokumentów i ich kopii, o ile nie zostały w międzyczasie trwale usunięte, w celu poprawienia informacji w nich zawartych lub trwałego usunięcia. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt.

  • Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego - szczegóły pod adresem: https://giodo.gov.pl/579.

  • Przesłanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym by zrealizować Pani/Pana zapotrzebowanie na otrzymanie oferty, złożenie zamówienia, zakup, dostawę (o ile zachodzi taka potrzeba) materiałów lub usług będących przedmiotem działalności przedsiębiorstwa oraz spełnieniem wymogów przepisów dotyczących rejestracji zdarzeń gospodarczych (księgowość).