Aurora Borealis umożliwia grę w 12 odmian warcabów:

 • rosyjskie,
 • angielskie,
 • brazylijskie,
 • amerykańskie,
 • włoskie,
 • międzynarodowe (stupolowe),
 • czeskie,
 • hiszpańskie,
 • fryzyjskie,
 • Spancyrieti (8 x 10),
 • kanadyjskie,
 • tajskie.

Istnieją dwa tryby pracy: Tryb gry(odtwarzania) i Tryb analizy (przeglądania).

Tryb gry

W trybie gry można zagrać partię z komputerem (programem). Program automatycznie reaguje na każde posunięcie wykonane na warcabnicy. Istnieje możliwość ustawiania różnych czasów gry ( osobno dla gracza i osobno dla komputera) i wyboru jednego z pięciu poziomów "siły" komputera ( przyjęte od 3 kategorii do Arcymistrza)

Przemieszczanie figur i poruszanie się po warcabnicy jest proste. Wystarczy „kliknąć” na element który zamierzamy przesunąć, a następnie „kliknąć” na docelowym polu. Jeżeli jest tylko jedna możliwość przeniesienia bierki, przeniesie się ona automatycznie ( nie trzeba zaznaczać pola docelowego), podobnie jeżeli jest tylko jedna możliwość przejścia figury na miejsce docelowe można zaznaczyć to miejsce.

Istnieje możliwość (podczas swojego ruchu) zagrać po drugiej stronie warcabnicy (Ty w miejsce komputera, komputer w Twoje miejsce). Podczas gry w panelu informacyjny wyświetlają się informacje z propozycją najlepszych ruchów. Program automatycznie przyznaje remisy po trzykrotnym powtarzaniem pozycji lub po 15 (50) posunięciach damek bez przemieszczania pionów.

Tryb analiza/przeglądanie.

W trybie analiza/przeglądanie program nie odpowiada na wprowadzane ruchy dzięki czemu można spokojnie przeglądać i komentować partie.

Zawsze istnieje możliwość sprawdzenia jak program ocenia obecną sytuację na planszy. Można dodać nowy ruch/wariant lub zastąpić istniejący nowym.

Panel Partii

Podczas gry i analizy wyświetla się obok warcabnicy Panel Partii oraz Panel Informacji.

W Panelu Partii znajduje się nagłówek i zapis partii.


Nagłówek zawiera imiona i nazwiska graczy, datę i nazwę turnieju. Zapis partii zawiera posunięcia, komentarze i warianty, a także wynik partii.

Panel Informacji zawiera informacje o aktualnej pozycji .


Podczas pracy algorytmu (obliczeń programu) można zobaczyć:

 • aktualną głębokość analizy (w czasie rzeczywistym) i ilość zanalizowanych na tej głębokości ruchów: Głębokość 13 (1 / 8)
 • ocenę najlepszej pozycji:0,20
   (-1.00 oznacza w perspektywie stratę pionka dla koloru, na którego przypada kolejny ruchu, +1. 00 oznacza wygraną pionka; x15 oznacza wygraną w 15 ruchach; x (+4) oznacza wygraną.
 • bieżąca wersja: Aurora 3.0
 • przyciskSTOPzatrzymuje obliczenia.

  W dolnej części panela informacji:

 • lepszy wariant (jeżeli program popiera jego wyprowadzenie) albo lepszy ruch.
   Program Aurora 3.0 pokarze lepszy wariant zgodny z jego oceną (w przykładzie - 0.16). Jeżeli ta ocena różni się od oceny pozycji (na górze) to może to oznaczać, że albo lepszy wariant został przeliczony niedokładnie, albo jego ocena różni się od obliczonego poprzednio. W takim przypadku należy poczekać na kolejne wyniki analizy.
 • informacje o wyszukiwaniu, takie jak prędkość, czas jaki upłynął i dostęp do końcówek bazy danych (EDB)
 • w prawej części panela znajdują się jest informacje bieżące i tzw. drzewo bazy danych (encyklopedia debiutów ):
   Przedstawione są tutaj statystyki ruchów z bazy danych partii i komentarze z encyklopedii debiutów.
   Jeżeli po ruchu występuje znak # oznacza to, że został wzięty z bazy partii i brak go w encyklopedii debiutów.
  h6-g5!? +119-142=735
  h6-g5 oznaczone w encyklopedii debiutów jak ciekawe posunięcie,
  przez ten ruch zostało wygranych 119 partii, przegranych 142 oraz 735 partii zakończyło się remisem

  a7-b6 +60-50=227
  ten ruch jest obecny w encyklopedii debiutów
  f6-g5# +38-27=154
  tego ruchu nie ma w encyklopedii debiutów
  f6-e5 +25-45=82
  d6-c5# +0-5=0
  c7-b6 +0-2=0
  d6-e5?! +16-17=44
  ten ruch oznaczony jest jako wątpliwy, ale wnioskując ze statystyki całkowicie możliwy do przyjęcia

  Również może się pojawić :
  d6-c5#
  (nie ma statystyk) tego ruchu nie ma w encyklopedii debiutów, a także nie ma statystyki do niego – oznacza to, że ruch jest obecny w jakiejś partii w charakterze rozgałęzienia w komentarzach
  c7-b6
  (nie ma statystyk) ten ruch znajduje się w encyklopedii debiutów, ale nie było nim zagrane w żadnej partii umieszczonej w bazie

  Tryb analizy

  Program umożliwia przeanalizowanie zapisanej partii ( wcześniej rozegranej/wpisanej/zaimportowanej). Wcześniej spyta o czas analizy, czy ma analizować i wstawiać warianty oraz grę których figur ma uwzględnić.


  W trybie analizy rozszerzonej:

  znajdują się oceny i warianty do wszystkich ruchów w bieżącej pozycji.

  Program Aurora Borealis umożliwia również "ręczne" ustawienie pozycji na warcabnicy i grę lub analizę od tego momentu.

  Praca z bazami partii

  Aurora Borealis obsługuje następujące rodzaje baz:

   ü bazy partii: Aurora Borealis ver 2.0

   Baza składa się z 3 plików, z jednakowymi nazwami i różnymi rozszerzeniami. Wszystkie 3 pliki powinny zostać umieszczone w jednym folderze:

   *.abd *.abm *.abn

   Należy pamiętać, że w przypadku uszkodzenia, usunięcia lub zmiany nazwy jednego pliku praca staje się niemożliwa. .

   übazy partii: Aurora Borealis ver 1. x

   Baza składa się z jednego pliku:

   *.chb

   üBazy partii: Portable Draughts Notation

   Baza składa się z jednego pliku:

   *.pdn

   Uwaga: Aurora Borealis professional 3.0 nie działa bezpośrednio z bazami PDN i CHB. Do pracy z takimi bazami niezbędne jest przekształcenie ich na format Aurora Borealis ver. 3. Można to wykonać wykorzystując polecenie Baza danych - Import PDN(CHB) lub - Scalanie baz danych. Funkcja Import PDN/CHB utworzy nową bazę danych z nazwą identyczną jak oryginalna i przeniesie do niej wszystkie gry z PDN lub bazy danych CHB. Funkcja Scalanie baz danych dodaje importowane partie do aktualnie obsługiwanej bazy danych.

   üDrzewa i encyklopedia debiutów.

   Baza składa się z dwóch plików:

   *.cbk *.cbn

   Plik . cbn może być pusty lub może go brakować, ale przy jego obecności nie należy go usuwać.

   ü Baza danych Endgame:

   Baza składa się z pliku::

   *.edb

  3.1 Okno bazy partii

  Wszystkie funkcje zarządzania bazami danych (partii) dostępne są w panelu pracy z bazami danych:

  Partie można oczywiście dodawać, usuwać, kopiować, eksportować oraz wyszukiwać.
  Aurora Borealis ma wygodny i rozbudowany sposób wyszukiwania.
  Po wybraniu polecenia Szukaj - Nowe wyszukiwanie pojawia się ekran


  na którym można dowolnie ustawić pozycje i znaleźć poszukiwane partie.
  Poszukiwanie można przeprowadzić szukając według graczy, turniejów, roku, wynikach, ilości partii, obecności komentarzy - w dowolnej konfiguracji.