Instalacja programu.

Instalacja programu Aurora Borealis, ze względu na zabezpieczenia, jest kilku etapowa.

Etap pierwszy.
Włożyć płytę kompaktową DVD Aurora Borealis v.3.x.xx do stacji dysków i uruchomić plik setup.exe.
Wybrać elementy do instalacji: język, Licencja na CD, lokalizację katalogu, bazy danych i moduły sprawdzania debiutów. Należy pamiętać, że pełna instalacja wszystkich dostępnych baz danych wymaga 1.7 GB miejsca na dysku twardym oraz używa więcej pamięci operacyjnej przy pracy programu. Szczególnie odnosi się to do baz danych i modułów debiutów.
Nie zaleca się instalacji baz danych i modułów, których nie będzie się używać.
Instalacja programu może potrwać kilka minut, zależnie od wybranych modułów i wydajności komputera.
Skróty programu po zakończeniu instalacji możne znaleźć w folderze START-Programy-Aurora Borealis.

Etap drugi.
Uruchomienie programu Aurora Borealis po raz pierwszy

W celu uruchomienia programu po raz pierwszy:

  1. uruchomić ponownie komputer w celu zakończenia procesu instalacji i zainstalowania sterowników programu (dla wersji windows xp i starszych)),
  2. po uruchomieniu systemu operacyjnego umieścić w stacji dysków dysk CD z nadrukowanym kluczem w celu wczytania i zweryfikowania licencji; jeżeli w stacji dysków nie ma płyty, pojawi się komunikat o konieczności jej wprowadzenia w celu kontynuacji; jeżeli płyta jest niedostępna program nie uruchomi się,
  3. wpisać nadrukowany klucz,
  4. postęp procedury sprawdzania dysku pokazany jest w oknie dialogowym „Sprawdzanie dysku”; w przypadku powstania jakichkolwiek problemów wyświetli się odpowiednia informacja,
  5. jeżeli weryfikacja zakończy się powodzeniem, klucz licencji zapisany zostanie w rejestrze systemowym i będzie służył do uruchamiania programu.

Etap trzeci.
Późniejsze uruchomienia programu Aurora Borealis

Otwarcie programu Aurora Borealis wymaga obecności licencjonowanego dysku CD w stacji co najmniej raz w ciągu miesiąca. Jeżeli program zostanie uruchomiony po tym czasie, zażąda ponownego przeprowadzenia procesu weryfikacji poprzez odczytanie z oryginalnego dysku instalacyjnego plików ochronnych. Brak dysku uniemożliwi dalsze korzystanie z programu.


Etap czwarty.
Instalacja modułów końcówek

Doinstalować brakujące moduły końcówek z dołączonych dysków DVD, poprzez każdorazowe uruchomienie plików install.exe.


Uwagi do instalacji programu:

 • sterowniki ochrony mogą zostać zainstalowane tylko przez użytkownika posiadającego uprawnienia konta administratora. Kolejne uruchomienia programu mogą być wykonane z dowolnego konta użytkownika,
 • moduł obrony blokuje próby uruchomienia programu.

  Polska wersja językowa
  Obecnie funkcjomalna jest wersja 3.0 programu w większości spolszczona. Chcąc ją uruchomić w zakładce Options/Interface wybrać język polski jako domyślny.